Přijímací řízení + Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Od 8. 4. 2019 budou vydávány žádosti o přijetí do MŠ v tištěné i elektronické formě ke stažení.

7. 5. 2019 – zápis od 8 00 – 16.00 v prostorách ředitelny MŠ.

Zákonní zástupci dětí musí předložit:

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte, s lékařským potvrzením a podpisem zákonných zástupců,
  • svůj občanský průkaz,
  • rodný list dítěte.

Do 14. 5. 2019 je nutné odevzdat žádosti o přijetí dítěte do MŠ.

27. 5. 2019 – datum vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí (rodiče mají 15 dnů na podání odvolání proti rozhodnutí)