Upozornění pro rodiče - ŠKOLNÉ

Žádáme rodiče, aby v měsících červenci a srpnu 2020 pozastavily platby školného.

V prázdninových měsících se školné neplatí!!!

Z důvodu uzavření MŠ a tím vzniklé úpravě školného za měsíce - březen, duben, květen a červen 2020 většině dětí vznikly přeplatky školného.

Všem dětem bude vystaveno vyúčtování a předáno v měsíci září 2020. Přeplatky budou vráceny v črvenci převodem na účet jen těm dětem, kteří budou od záři 2020 osvobozeny od školného - tzn. předškoláci.

Ostatním dětem, kterým vznikly přeplatky budou zúčtovány do přištího školního roku.

 

Děkuji za pochopení.

 

Ing. Hana Chládková, ředitelka MŠ II Dubňany