Broučci

Kontakt: 770 172 313

Učitelky: 

  • Blanka Schovancová
  • Mgr. Anežka Prášková

Počet dětí ve třídě: 25

Třída je v pavilonu B nahoře v prvním patře.