Světlušky

Kontakt: 770 172 311

Učitelky:

  • Yveta Kolaříková 
  • Ing. Hana Chládková

Školní asistent:

  • Jana Křižková, Dis

Počet dětí ve třídě: 25

Třída je v pavilonu A v přízemí.