Bezpečnostní opatření k ochraně dětí a zaměstnanců MŠ

UPOZORNĚNÍ!!!

 

S ÚČINNOSTÍ OD 22.10.2021 BUDE MŠ Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ PO CELOU DOBU SVÉHO PROVOZU UZAMČENA!!

Pro vstup do budovy se musí zvonit na zvonky tříd u vstupních dveří jednotlivých pavilonů.  Je nutné oznámit jméno dítěte, které doprovázíte a budou Vám otevřeny vchodové dveře – klika koule (na bzučák). Dveře za sebou musíte důkladně zavřít!

Vchodové dveře do jednotlivých pavilonů:

 • Od 6.00 do 7.00 pouze na zvonek třídy „SVĚTLUŠKY“ (pavilon A, u parkoviště), kde se děti schází.  
 • Od 7.00 do 8.00 na zvonky jednotlivých tříd.
 • 8.05 se i tyto vstupní dveře uzamknou. Při pozdějším příchodu Vám přijde otevřít zaměstnanec MŠ.
 • Od 12.00 do 12.15 bude otevírat zaměstnanec MŠ (školnice, uklízečka) – obě budovy. 12.15 se vstupní dveře obou pavilonů uzamykají.
 • Od 14.15 do 15.30 na zvonky jednotlivých tříd.
 • Od 15.30 do 16.00 pouze na zvonek třídy „MOTÝLCI“, kde se děti rozchází (pavilon B).
 • V 16.00 se obě budovy uzavřou.

Branky pro vstup do areálu MŠ:

 • Od 6.00 do 8.00 budou otevřeny.
 • V 8.05 se uzamknou.
 • 12.00 – 12.15 odemknou pro odchod dětí po obědě.
 • 12.15 se uzamknou.
 • Od 14.15 – 16.00 budou branky otevřeny, pro odchod dětí z MŠ.
 • V 16.00 se obě zahradní branky uzamykají.

 

Děkuji za vstřícnost a pochopení, ale je to nutné bezpečnostní opatření k ochraně Vašich dětí a zaměstnanců MŠ.

Ing. Hana Chládková

ředitelka MŠ II Dubňany, příspěvková organizace