Distanční výuka v MŠ

Distanční výuka v MŠ

Milí rodiče, chceme Vás seznámit s novinkou v naší mateřské škole – distanční výukou.

Distanční výuka se stala součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jsou jiné formy výuky znemožněny nebo omezeny pro různé krizové situace, momentálně z důvodu epidemie Covid 19.

Naše mateřská škola poskytuje v této krizové situaci vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude spuštěna tehdy, pokud do mateřské školy nebude moci přijít více než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká nebo bude MŠ uzavřena.

Nastane-li situace, kdy bude muset mateřská škola spustit distanční výuku, na webových stránkách naší mateřské školy www.msbublinka.cz,  budete v sekci příslušné třídy (Včeličky, Broučci) s názvem „Předškoláček“ sledovat doporučení výchovně-vzdělávací činnosti předškolních dětí v domácím prostředí.

Vypracované úkoly dětem zakládejte a po návratu dítěte do MŠ přineste k nahlédnutí paní učitelce. Podle odevzdaných úkolů a zapojení dětí do aktivit, budou učitelky hodnotit i docházku dětí v době uzavření mateřské školy.

Dotazy a konzultace budou možné v pracovní dny přes email info@msbublinka.cz nebo na telefony:

  • třída Včeličky 770 172 312,
  • třída Broučci 770 172 313,

v době od 7.00 hod. do 16.00 hod.

 

Pokud některý z rodičů nemá možnost tyto stránky přes internet sledovat, nahlásí tuto skutečnost co nejdříve p. učitelce ve třídě, kterou jeho dítě navštěvuje a bude zvolen jiný způsob předávání informací.