Ošetřovné při nařízeném uzavření MŠ

Rádi bychom Vás  informovali o nároku na OŠETŘOVNÉ při nařízeném uzavření MŠ.

Zákonný zástupce nebude žádat školu o potvrzení, ale bude podávat přímo na ČSSZ zjednodušený formulář nebo čestné prohlášení prostřednictvím svého zaměstnavatele (osobně). 

Pokud zjistíme další informace, budeme Vás prostřednictvím našich webových stránek informovat. 

 

 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m?fbclid=IwAR0qxg3SgjRjbkOBS_5jSCyahmVxSMn-f-MfM9bZB90RvNfpBvPhSEgq9wM