Prázdninový provoz v červenci a srpnu 2020

Prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2020 bude probíhat v budově MŠ I Dubňany na sídlišti (vzhledem k probíhající rekonstrukci MŠ II), výhradně pro děti zaměstnaných rodičů, následovně:

  • 1.7.-17.7.2020 provoz zajišťuje MŠ I Dubňany,
  • 20.7.-7.8.2020 budou obě MŠ uzavřeny,
  • 10.8.-21.8.2020 provoz zajišťuje MŠ II Ke Koupališti (v prostorách MŠ I),
  • 24.8.-31.8.2020 budou obě MŠ uzavřeny.

Důrazně upozorňujeme zákonné zástupce (rodiče), aby nepožadovali umístění dítěte v předškolním zařízení pokud:

  • zákonný zástupce dítěte pobírá mateřský nebo rodičovský příspěvek,
  • alespoň jeden ze zákonných zástupců je veden na Úřadu práce jako nezaměstnaný.

Přihlášky na prázdninový provoz budou od 1. června k dispozici ke stažení na webových stránkách obou mateřských škol a v tištěné podobě si je mohou rodiče vyzvednout v budově MŠ I, kde bude celý prázdninový provoz probíhat a tam budou i vyplněné přihlášky rodiče odevzdávat.

Zákonní zástupci dětí z MŠ II (Bublinka) si musí podat přihlášku na provoz MŠ I (na sídlišti) na termín 1.7. – 17.7.2020 a naopak zákonní zástupci dětí z MŠ I si zase musí podat přihlášku na provoz MŠ II (Bublinka) na termín 10.8. – 21.8.2020. Bez řádně vyplněné a odevzdané přihlášky není možné děti na prázdninový provoz přijmout.