Školní zralost

Milí rodiče,

blíží se pololetí školního roku 2020/2021. V dalších měsících bude třeba posoudit školní zralost našich předškoláků, ještě před zápisem do Základní školy. V naší Mateřské škole rozvíjíme osobnost dětí ve všech směrech předškolního vzdělávání a připravujeme je na vstup do základní školy.

Vzhledem k tomu, že nevíme, zda bude možné uskutečnit informativní schůzku pro rodiče předškoláků, předkládáme Vám seznam požadovaných znalostí a dovedností předškolních dětí.

Individuální konzultace k dané problematice můžete domluvit přímo ve třídě s paní učitelkami.