Zápis do ZŠ

Vážení rodiče,

pomalu se blíží termín Zápisu dětí do první třídy pro školní rok 2021/22, proto si dovolím pár informací:

  • Zápis se týká dětí narozených v období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dále dětí, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad povinné školní docházky,
  • zápis bude probíhat elektronicky,
  • od 29. 3. 2021 budou na stránkách školy https://www.zsdubnany.cz/ zpřístupněny podrobné informace pro přihlášení,
  • samotné přihlašování bude probíhat od 1. 4. 2021 do 15. 4. 2021 včetně,
  • své dítě přihlaste, i když budete žádat o odklad povinné školní docházky (tuto informaci uveďte na přihlášce).

Pro odklad jsou potřeba dvě doporučení:

  1. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra,
  2. dětského lékaře nebo logopeda nebo neurologa.

 Tato doporučení je třeba dodat do školy do konce května.

 

Pokud máte nějaké nejasnosti či dotazy,

volejte 606 671 597, 518 366 485 nebo

pište     irena.skocikova@zsdubnany.cz