Činnosti

ŠKOLKY V POHYBU

 • Program zajišťuje více pohybu dětí předškolním věku a budování kladného vztahu k jakémukoliv sportu.
 • Pořádaný fotbalovým klubem FK Hodonín z.s., za finanční podpory společnosti MND a.s., která je generálním sponzorem.

LOGOPEDIE

Spolupráce s Logopedickou poradnou Hodonín - metodicko-poradenskou činnost v naší mateřské škole provádí Mgr. Dagmar Krýsová - speciální pedagog - logoped.

PORADNA

Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou Hodonín.

PLAVÁNÍ

Předplavecký výcvik v Hodoníně.

GRAFOMOTORIKA

Kurz grafomotoriky a metody Dobrého startu pro budoucí školáčky.

KULTURA

Divadelní a kulturní představení přímo v MŠ a Kulturním domě.

TRADICE:

 • výstava Dýňových strašáků
 • drakiáda
 • čertovská diskotéka
 • vánoční tvoření a besídka s rodiči
 • den otevřených dveří
 • zavírání a otvírání lesa
 • návštěvy kinologického klubu
 • vynášení Moreny
 • vítání jara
 • velikonoce v MŠ
 • masopust
 • čarodějnický rej
 • zahradní slavnost
 • sportovní olympiáda
 • poznávací výlet do okolí města
 • loučení s předškoláky
 • vítání občánků do života a dalších akcích města
 • účast dětí na pěveckých a výtvarných soutěží