Omluvenky

Zákonný zástupce dítěte předem oznámí mateřské škole známou nepřítomnost dítěte:,

  • telefonicky

1. třída Světlušky 770 172 311

2. třída Včeličky 770 172 312

3. třída Broučci 770 172 313

4. třída Motýlci 770 172 314

případně ředitelka školy 770 172 310,

Je nutné, aby zástupce dítěte odhlásil dítěti i stravu.

Odhlásit stravu lze v den nepřítomnosti do 7:00 hod. těmito způsoby:

Nevyzvednutý oběd (např.: v první den onemocnění dítěte a neodhlášení stravy do 7.00 hod.)  je možné po telefonické domluvě (do 9.00 hod. na tel. čísle 518 364 350) si vyzvednout ve výdejně ŠJ, ul. Hodonínská 925, v době 10.45 hod. – 11.00 hod. do vlastních jídlonosičů.