Omluvenky

Zástupce dítěte předem oznámí mateřské škole známou nepřítomnost dítěte:,

  • telefonicky: Světlušky 770 172 311, Včeličky 770 172 312, Broučci 770 172 313, Motýlci 770 172 314
  • e-mailem příslušných tříd: omluvenky@msbublinka.cz
  • rodiče předškoláků omlouvají nepřítomnost dítěte písemně

Je nutné, aby zástupce dítěte odhlásil dítěti i stravu:

Odhlásit stravu lze v den nepřítomnosti do 7:00 hod. těmito způsoby:

Nevyzvednutý oběd je možné si vyzvednout po nahlášení telefonicky do 9,00 na telefonním čísle 518 364 350.

Oběd bude vydán ve výdejně ŠJ, ul. Hodonínská 925, v době 10,45 – 11,00 do vlastních jídlonosičů.