Novinky

  • 29.07.2016
    V pátek 1.7. přebírají v naší školce provoz paní učitelky z MŠ I. Děti se budou společně scházet ve třídě Motýlků a pak, podle jejich uvážení, je rozdělí ještě do třídy Broučků. Naše děti budou mít šatnu nahoře u Broučků. Omlouvání dětí zůstává stejné - telefonicky, do šešitu. Internetem NE. Paní učitelky Vám všechno vysvětlí.
  • 30.07.2016